www.bip.gov.pl
Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności

Izba Notarialna w Białymstoku

ul. Warszawska 72/13
15-078

Białystok

tel.:
85 732-20-50

AKTUALNOŚCI

2022-07-14 08:23 #

Czynności notarialne – broszura informacyjna

BROSZURA INFORMACYJNA

POLSKI NOTARIAT POMAGA UKRAINIE: Z JAKIMI SPRAWAMI MOŻESZ SIĘ ZWRÓCIĆ DO NOTARIUSZA?

ПОЛЬСЬКИЙ НОТАРІАТ ДОПОМАГАЄ УКРАЇНІ: З ЯКИМИ СПРАВАМИ ТИ МОЖЕШ ЗВЕРНУТИСЯ ДО НОТАРІУСА?

NOTARIES MAY ASSIST YOU WITH THE FOLLOWING LEGAL MATTERS

Link do broszur: Czynności notarialne


2021-10-22 11:05 #

Tegoroczna edycja Dnia Otwartego Notariatu oraz Bezpłatnego wykładu notariusza na uniwersytecie trzeciego wieku

Aktualne informacje dotyczące organizowanych przez samorząd notarialny tegorocznych edycji DON oraz Bezpłatnego wykładu notariusza na uniwersytecie trzeciego wieku znajdą Państwo na stronie krn.org.pl:


2021-07-19 13:49 #

Rok 2021 Rokiem Jubileuszu 30-lecia Odrodzonego Notariatu Polskiego

Dla uczczenia przypadającej na dzień 14 lutego 2021 r. 30. rocznicy uchwalenia ustawy ̶ Prawo o notariacie Krajowa Rada Notarialna ogłosiła rok 2021 Rokiem Jubileuszu 30-lecia Odrodzonego Notariatu Polskiego.

W dniu 14 lutego 1991 roku została uchwalona przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawa – Prawo o notariacie. Po 40-letnim okresie, w którym notariusze byli urzędnikami zatrudnionymi w państwowych biurach notarialnych, notariat wyodrębniony został instytucjonalnie ze struktur państwowych, a notariusze jako osoby zaufania publicznego rozpoczęli wykonywanie zawodu we własnych kancelariach notarialnych. Nowy ustrój notariatu polskiego ukształtowany w ustawie z 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie nawiązuje do najlepszych tradycji niezależnego polskiego notariatu, w szczególności do rozwiązań zawartych w Rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. Prawo o notarjacie, zwanym niegdyś konstytucją polskiego notariatu.

Nowe prawo o notariacie nie powstałoby, gdyby nie ogromne zaangażowanie licznej grupy notariuszy, których marzeniem było przywrócenie polskiemu notariatowi właściwego miejsca w strukturze organów ochrony prawnej. Inicjatywę notariatu wsparło Ministerstwo Sprawiedliwości, przygotowując projekt przełomowej ustawy. Nie można także zapominać o wsparciu dla wszystkich wymienionych wyżej działań, jakiego udzieliła polskim notariuszom Międzynarodowa Unia Notariatu Łacińskiego.

W okresie 30 lat obowiązywania ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie, polscy notariusze stworzyli silny samorząd zawodowy, który realizuje ustawowe zadania w zakresie organizacji funkcjonowania notariatu, nadzoru nad działalnością notariuszy, organizacji aplikacji notarialnej oraz sprawowania sądownictwa dyscyplinarnego.

Doceniając profesjonalizm notariuszy, którzy niezmiennie od wielu lat zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa obrotu prawnego, państwo polskie powierzyło notariatowi dokonywanie nowych, bardzo ważnych czynności oraz zadań. Wspomnieć należy w szczególności o poszerzeniu kompetencji notariuszy w zakresie postępowań spadkowych – sporządzane przez notariuszy akty poświadczenia dziedziczenia mają moc prawomocnych postanowień sądu, odciążają sądy od spraw niespornych i są bardzo atrakcyjną alternatywą dla obywateli.

Współczesność postawiła przed notariatem szereg nowych wyzwań, którym notariusze sprostali. Wystarczy wspomnieć przełomową zmianę legislacyjną, która poszerzyła kompetencje notariuszy i dała im możliwość składania wyłącznie drogą elektroniczną wniosków wieczystoksięgowych oraz dostęp w tym zakresie do systemu państwowego – elektronicznych ksiąg wieczystych, co ma ogromne znaczenie dla zwiększenia bezpieczeństwa obrotu prawnego. Niezawodność i nowoczesność notariatu przy prowadzeniu rejestrów cyfrowych docenione zostały przez państwo, które powierzyło notariatowi prowadzenie publicznego Rejestru Spadkowego, do którego wpisów dokonują nie tylko notariusze, ale także sądy. Jest to wyrazem zaufania państwa do notariatu.

Nowa organizacja notariatu wyzwoliła energię społeczną środowiska notarialnego. Wspomnijmy tu powołane przez Krajową Radę Notarialną oraz rady izb notarialnych Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych REJENT – LIFE. Polski notariat jest też członkiem Międzynarodowej Unii Notariatu (UINL) oraz Rady Notariatów Unii Europejskiej (CNUE).

Dokonania ostatnich 30 lat polskiego notariatu potwierdzają słuszność zmian. Odwołując się do tradycji II Rzeczypospolitej, wyznaczono kierunek rozwoju polskiego notariatu, który stał się w pełni nowoczesną instytucją służącą państwu i obywatelom, stanowiąc łącznik między uczestnikami obrotu cywilnoprawnego a administracją państwową.

„W roku jubileuszu 30-lecia odrodzenia notariatu polskiego pamiętamy o notariuszach, którzy, wykonując obowiązki, dbali o zachowanie tradycji, podstawowych zasad i rozwiązań modelowych wolnego notariatu oraz przyczynili się do odrodzenia polskiego notariatu w 1991 roku. Nawiązując do chlubnych tradycji polskiego notariatu, rozpoczynamy debatę nad jego przyszłością i wyzwaniami związanymi z nowoczesnym i bezpiecznym obrotem prawnym” – napisała Krajowa Rada Notarialna w uchwale w sprawie Roku Jubileuszu 30-lecia Odrodzonego Notariatu Polskiego.

W ramach obchodów jubileuszu Krajowa Rada Notarialna planuje podjęcie szeregu działań mających na celu upamiętnienie tej rocznicy, podkreślenie roli notariuszy jako osób zaufania publicznego oraz ich wkładu w zapewnienie bezpieczeństwa obrotu prawnego. Rozpoczęła je prezentacja okolicznościowego logotypu upamiętniającego 30-lecie Odrodzonego Notariatu Polskiego, który został zaprojektowany przez znanego grafika Andrzeja Pągowskiego.

więcej...

2020-11-13 13:00 #

Dzień Otwarty Notariatu 2020

DON 2020

Załączniki:

2020-03-25 09:55 #

Komunikat

Rada Izby Notarialnej w Białymstoku informuje, że w biurze Izby pod nr tel. 85 732 20 50 można uzyskać bieżące informacje dotyczące funkcjonujących kancelarii notarialnych.


2019-11-07 08:49 #

Dzień Otwarty Notariatu 2019

Dzień Otwarty Notariatu, organizowany od 2010 roku zawsze w ostatnią sobotę listopada, jest najważniejszą inicjatywą społeczną samorządu notarialnego realizowaną przez Krajową Radę Notarialną oraz rady izb notarialnych. Nadrzędnym celem DON-u jest edukowanie społeczeństwa w tych obszarach prawa, które leżą w kompetencjach notariuszy, oraz informowanie o rodzajach umów i czynności notarialnych, które będą odpowiednie dla realizacji zakładanych celów.

Organizatorzy akcji przyjęli założenie, zgodnie z którym udzielane każdego roku informacje prawne dotyczą jednego konkretnego zagadnienia: spadków i dziedziczenia (2010), bezpieczeństwa majątku rodziny (2011), nieruchomości i ksiąg wieczystych (2012), przekazania majątku w rodzinie (2013), bezpiecznej jesieni życia (2014), dziedziczenia (2015), testamentów notarialnych (2016), bezpiecznego przekazania majątku (2017) oraz bezpieczeństwa majątku (2018). Nie ogranicza to jednak listy tematów udzielanych informacji, ponieważ notariusze odpowiadają na pytania dotyczące wszystkich spraw, które można załatwić w kancelarii notarialnej.

Każda edycja Dnia Otwartego Notariatu cieszy się dużym zainteresowaniem: w spotkaniach z notariuszami bierze udział kilka tysięcy osób, które korzystają z bezpłatnych informacji prawnych udzielanych przez notariuszy.

ROK 2019

10. edycja Dnia Otwartego Notariatu

Uczciwie i bezpiecznie. Warto dbać o swój majątek – porozmawiaj o tym z notariuszem – tak brzmi temat tegorocznej, 10. już edycji Dnia Otwartego Notariatu.

W sobotę 30 listopada 2019 roku w godz. 10.00-16.00 w całej Polsce w 29 lokalizacjach odbędą się spotkania z notariuszami.

Izba Notarialna w Białymstoku organizuje spotkania w ramach DON w Białymstoku oraz Olsztynie.
Miejsca imprezy:

  • NOT w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej - Curie 2,
  • NOT w Olsztynie, Pl. Konsulatu Polskiego 1.

W ramach akcji wspierającej DON organizowane są również wykłady na Uniwersytetach Trzeciego Wieku na terenie całej Polski. Tu można zapoznać się ze szczegółowymi informacjami:
www.krn.org.pl
„Bezpłatny wykład notariusza na uniwersytecie trzeciego wieku”

więcej...

2018-09-27 14:17 #

Komunikat - odwołany dyżur Prezesa

Rada Izby Notarialnej w Białymstoku informuję, że został odwołany dyżur Pani Prezes Rady Izby Notarialnej w Białymstoku w dniu 1 października 2018 roku.

Najbliższy dyżur odbędzie się w kolejny pierwszy poniedziałek miesiąca, tj. 5 listopada 2018 roku w stałych godz. 15.00-17.00.


2017-11-23 13:59 #

Dzień Otwarty Notariatu 2017

Porozmawiaj z notariuszem, jak bezpiecznie przekazać majątek

- tak brzmi hasło tegorocznej edycji Dnia Otwartego Notariatu, która odbędzie się w 25 listopada 2017 roku.

Święto Prawników 2017

Tego dnia rejenci, dyżurujący w budynkach NOT-u w Białymstoku oraz Olsztynie, wyjaśnią w jaki sposób można przekazać majątek korzystając m.in. z takich instytucji prawnych jak darowizna, renta czy dożywocie, wskażą jakie są konsekwencje prawne tych wyborów i który z nich będzie najlepiej odpowiadał naszym potrzebom i oczekiwaniom.

Nie są jednak jedyne pytania, na jakie będzie można uzyskać odpowiedź. Tradycją Dnia Otwartego Notariatu jest możliwość porozmawiania z notariuszami o wszelkich czynnościach dokonywanych w kancelariach notarialnych i leżących w kompetencjach rejentów.

Zapraszamy na spotkanie z notariuszami, którzy w sobotę 25 listopada 2017 r. w godz. 10.00 – 16.00 będą dyżurowali:

  • w Białymstoku w budynku NOT przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie 2,
  • w Olsztynie w budynku NOT przy pl. Konsulatu Polskiego 1.

Więcej informacji na temat Dnia Otwartego Notariatu znajdą Państwo na stronie:
www.porozmawiajznotariuszem.pl

więcej...

2017-05-19 11:42 #

IV SQUASHOWE MISTRZOSTWA POLSKI PRAWNIKÓW

Święto Prawników 2017


2015-07-31 10:20 #

XXVI OGÓLNOPOLSKA LETNIA SPARTAKIADA PRAWNIKÓW

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na XXVI Ogólnopolską Letnią Spartakiadę Prawników.
Przypominamy, że tegoroczna Spartakiada odbędzie się w dniach 9–13 września 2015 r. w Warszawie.
Przez cztery dni entuzjaści sportów drużynowych i indywidualnych będą rywalizować o najwyższe wyróżnienia na tej największej sportowej imprezie dla prawników w 2015 roku.

XXVI Ogólnopolska Letnia Spartakiada Prawników

Zachęcamy do zapisów poprzez specjalny formularz zamieszczony tutaj. Przy okazji przypominamy też o śledzeniu aktualności zamieszczanych na naszym profilu na Facebooku, gdzie znajdą Państwo także informacje na temat naszego wspólnego wydarzenia, w szczególności dotyczące programu, kosztów udziału, dyscyplin sportowych, imprez towarzyszących itp.

Pozdrawiamy i serdecznie zapraszamy,
Komitet Organizacyjny XXVI Letniej Spartakiady Prawników

więcej...

2015-06-17 09:16 #

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem - 24.02-01.03 2014 r.

Przed nami kolejny „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” W tym roku każdy zainteresowany będzie mógł zgłosić się o poradę w dniach 24 lutego – 1 marca 2014 r.

W organizację obchodów – poza Ministerstwem Sprawiedliwości – aktywnie włączyły się: Prokuratura Generalna, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Komenda Główna Policji, Krajowa Rada Kuratorów, Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Radców Prawnych, Krajowa Rada Notarialna, Komenda Główna Straży Granicznej i Krajowa Rada Komornicza.

W tym roku w dniach 24 lutego – 1 marca zainteresowani będą mogli zgłaszać się po pomoc do Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem. W ośrodkach będą pełnione dyżury od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00 oraz w sobotę w godzinach od 10:00 do 13:00.

Dzięki zaangażowaniu się w obchody „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” wyżej wymienionych podmiotów dyżury będą miały charakter interdyscyplinarny.

Interdyscyplinarność dyżurów polegać będzie na tym, że informacji prawnej udzielać będą nie tylko adwokaci, radcowie prawni, notariusze, aplikanci adwokaccy, radcowscy i notarialni, ale także prokuratorzy, funkcjonariusze Policji, czyli osoby które posiadają specjalistyczną wiedzę dotyczącą postępowania przygotowawczego oraz – w zakresie postępowania wykonawczego – kuratorzy sądowi i komornicy.

Jednocześnie osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły uzyskać pomoc psychologiczną. Niezależnie od dyżurów pełnionych w Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, na terenie kraju – dzięki współpracy podmiotów zaangażowanych w obchody „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” – zostaną zorganizowane dodatkowe dyżury specjalistów.

W 2000 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości zrodziła się idea obchodów „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw”, mająca na celu zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Idea ta związana jest z obchodzonym w dniu 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw. W Polsce dzień ten został ustanowiony Dniem Ofiar Przestępstw na mocy ustawy z dnia 12 lutego 2003 r. o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw (Dz. U. nr 59 poz. 517).

więcej...

Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.07 s.