www.bip.gov.pl

Izba Notarialna w Białymstoku

ul. Warszawska 72/13
15-078

Białystok

tel.:
85 732-20-50

STREFA APLIKANTA

2020-10-01 11:48 #

Wpisy na listę aplikantów notarialnych w roku 2020

INFORMACJE DOTYCZĄCE WPISU NA LISTĘ APLIKANTÓW NOTARIALNYCH W ROKU 2020

Osoby, które planują rozpocząć aplikację notarialną w Izbie Notarialnej w Białymstoku od stycznia 2021 roku proszone są – z uwagi na terminy i sprawy organizacyjne - do składania wniosków o wpis na listę aplikantów (w formie podania kierowanego do Rady Izby Notarialnej w Białymstoku) w terminie od 5 do 15 października 2020 roku.

Na posiedzeniu Rady Izby w dniu 16.10.2020 roku zostaną rozpatrzone wnioski, które do Rady Izby wpłyną do 15.10.2020 roku włącznie.

Posiedzenia Rady Izby Notarialnej w Białymstoku odbywają się raz w miesiącu.

Informacja o kolejnym posiedzeniu Rady Izby oraz okresie składania wniosków o wpis na listę aplikantów zostanie podana w terminie późniejszym.

OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE WPISU NA LISTĘ APLIKANTÓW NOTARIALNYCH

Osoby, które zdały egzamin wstępny na aplikację notarialną uprawnione są do złożenia wniosku o wpis na listę aplikantów w ciągu dwóch lat od dnia doręczenia uchwały ustalającej wynik egzaminu wstępnego (art. 71 §3 Prawa o notariacie).

Do wniosku o wpis na listę aplikantów należy załączyć:

 • Odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych (jeśli nie został dołączony do wniosku o dopuszczenie do egzaminu wstępnego).
 • Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed złożeniem wniosku.
 • Kserokopię dowodu osobistego.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 71a §4 Prawa o notariacie rada izby notarialnej najpóźniej w terminie 30 dni od podjęcia uchwały w sprawie wpisu aplikanta na listę aplikantów wyznacza aplikantowi patrona na czas odbywania aplikacji.

W związku z powyższym proszę o uzgadnianie z notariuszami ewentualnego patronatu i przekazywanie do Rady Izby Notarialnej w Białymstoku stosownej informacji o uzyskaniu zapewnienia patronatu tak, aby mógł zostać zachowany termin ustawowy na wyznaczenie przez Radę Izby patrona.

Alina Sikorska
Prezes Rady Izby Notarialnej
w Białymstoku

więcej...

2020-04-03 12:35 #

Wykaz notariuszy-patronów aplikantów notarialnych Izby Notarialnej w Białymstoku stan na 31 marca 2020 roku


2019-10-16 11:44 #

Wpisy na listę aplikantów notarialnych w roku 2019

INFORMACJE DOTYCZĄCE WPISU NA LISTĘ APLIKANTÓW NOTARIALNYCH W ROKU 2019

Osoby, które planują rozpocząć aplikację notarialną w Izbie Notarialnej w Białymstoku od stycznia 2020 roku proszone są – z uwagi na terminy i sprawy organizacyjne - do składania wniosków o wpis na listę aplikantów (w formie podania kierowanego do Rady Izby Notarialnej w Białymstoku) w terminach:

 • do 24 października 2019 roku (posiedzenie Rady Izby w dniu 25.10.2019)
 • od 4 do 12 listopada 2019 roku (posiedzenie Rady Izby w dniu 15.11.2019)

Dalsze terminy zostaną podane w terminie późniejszym.

OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE WPISU NA LISTĘ APLIKANTÓW NOTARIALNYCH

Osoby, które zdały egzamin wstępny na aplikację notarialną uprawnione są do złożenia wniosku o wpis na listę aplikantów w ciągu dwóch lat od dnia doręczenia uchwały ustalającej wynik egzaminu wstępnego (art. 71 §3 Prawa o notariacie).

Do wniosku o wpis na listę aplikantów należy załączyć:

 • Odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych (jeśli nie został dołączony do wniosku o dopuszczenie do egzaminu wstępnego).
 • Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed złożeniem wniosku.
 • Kserokopię dowodu osobistego.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 71a §4 Prawa o notariacie rada izby notarialnej najpóźniej w terminie 30 dni od podjęcia uchwały w sprawie wpisu aplikanta na listę aplikantów wyznacza aplikantowi patrona na czas odbywania aplikacji.

W związku z powyższym proszę o uzgadnianie z notariuszami ewentualnego patronatu i przekazywanie do Rady Izby Notarialnej w Białymstoku stosownej informacji o uzyskaniu zapewnienia patronatu tak, aby mógł zostać zachowany termin ustawowy na wyznaczenie przez Radę Izby patrona.

Alina Sikorska
Prezes Rady Izby Notarialnej
w Białymstoku

więcej...

2019-02-01 10:30 #

Kolokwium dla aplikantów notarialnych w 2019 roku


2019-01-23 11:30 #

Wykaz notariuszy-patronów aplikantów notarialnych Izby Notarialnej w Białymstoku - stan na 23 stycznia 2019 roku


2019-01-23 11:28 #

Harmonogram praktyk sądowych aplikantów notarialnych II roku Izby Notarialnej w Białymstoku w 2019 roku


2018-10-10 08:33 #

Wpisy na listę aplikantów notarialnych w roku 2018

INFORMACJE DOTYCZĄCE WPISU NA LISTĘ APLIKANTÓW NOTARIALNYCH W ROKU 2018

Osoby, które planują rozpocząć aplikację notarialną w Izbie Notarialnej w Białymstoku od stycznia 2019 roku proszone są – z uwagi na terminy i sprawy organizacyjne - do składania wniosków o wpis na listę aplikantów (w formie podania kierowanego do Rady Izby Notarialnej w Białymstoku) w terminie od dnia 26 października 2018 roku do dnia 25 listopada 2018 roku.

OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE WPISU NA LISTĘ APLIKANTÓW NOTARIALNYCH

Osoby, które zdały egzamin wstępny na aplikację notarialną uprawnione są do złożenia wniosku o wpis na listę aplikantów w ciągu dwóch lat od dnia doręczenia uchwały ustalającej wynik egzaminu wstępnego (art. 71 §3 Prawa o notariacie).

Do wniosku o wpis na listę aplikantów należy załączyć:

 • Odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych (jeśli nie został dołączony do wniosku o dopuszczenie do egzaminu wstępnego).
 • Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed złożeniem wniosku.
 • Kserokopię dowodu osobistego.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 71a §4 Prawa o notariacie rada izby notarialnej najpóźniej w terminie 30 dni od podjęcia uchwały w sprawie wpisu aplikanta na listę aplikantów wyznacza aplikantowi patrona na czas odbywania aplikacji.

Alina Sikorska
Prezes Rady Izby Notarialnej
w Białymstoku

więcej...

2018-04-27 11:47 #

Informacja o kolokwium w 2018 roku

Informacje na temat kolokwium dla aplikantów notarialnych w roku 2018 znajdują się TUTAJ.


2018-03-01 13:28 #

Wykaz notariuszy-patronów aplikantów notarialnych – stan na 1 marca 2018 roku


2017-10-27 09:56 #

Wpis na listę aplikantów notarialnych w roku 2017

INFORMACJE DOTYCZĄCE WPISU NA LISTĘ APLIKANTÓW NOTARIALNYCH W ROKU 2017:

Osoby, które planują uzyskać wpis na listę aplikantów notarialnych Izby Notarialnej w Białymstoku w roku 2017 i rozpocząć szkolenie od stycznia 2018 roku, powinny do dnia 31 października 2017 roku przesłać drogą mailową na adres izba@notariat.bialystok.pl informację, że planują rozpocząć szkolenie od stycznia 2018 roku i ubiegać się o wpis na listę aplikantów w roku 2017.

Informacja taka jest niezbędna ze względów organizacyjnych.

OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE WPISU NA LISTĘ APLIKANTÓW NOTARIALNYCH

Osoby, które zdały egzamin wstępny na aplikację notarialną uprawnione są do złożenia wniosku o wpis na listę aplikantów w ciągu dwóch lat od dnia doręczenia uchwały ustalającej wynik egzaminu wstępnego.

Do wniosku o wpis na listę aplikantów (w formie podania kierowanego do Rady Izby Notarialnej w Białymstoku z podaniem adresu do korespondencji, adresu e-mail i nr telefonu), należy dołączyć:

 • Odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych (jeśli nie dołączył odpisu do wniosku o dopuszczenie do egzaminu wstępnego).
 • Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed złożeniem wniosku.
 • Kserokopię dowodu osobistego.
więcej...

Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.14 s.